Новини | Цели и задачи | Членове и ръководство | Етичен кодекс | Устав | Основни закони | Статистика | Връзки | Събития За контакти

За контакти

 

За връзка с асистента на асоциацията:

 

Валентина Маринова - тел /факс 02 980 49 30

 

мобилен: 0887 788 348

 

email: assistant@leasing-bulgaria.org

Адрес за кореспонденция:

 

Бул. "Александър Стамболийски" № 27Б, ап. 8, ет. 2

 

1000 София

 

България